Instalacja Elektryczna

– Tymczasowe przyłącza budowlane

– Rozdzielnie Budowlane

– Instalacje elektryczne;

– Montaż rozdzielnic elektrycznych;

– Instalacja TV-SAT;

– Instalacja domofonowa;

– Instalacja alarmowa;

– Kamery;

– Pomiary odbiorcze oraz okresowe instalacji elektrycznej;

– Modernizacja oraz naprawa istniejących instalacji elektrycznych;

– Awarie;

– Podłączenia urządzeń AGD;

– Montaż opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego.