3 POWODY DLACZEGO POWINNIŚMY WYKONYWAĆ OKRESOWE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3 POWODY DLACZEGO POWINNIŚMY WYKONYWAĆ OKRESOWE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Często jak rozmawiamy z klientami na temat słuszności wykonywania pomiarów elektrycznych w domach jednorodzinnych słyszymy, że oczywiście trzeba je wykonać ale tylko do obioru budynku przez PINB. Niestety większość nie wie bądź zapomina o tym, że należy takie badania wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat.

Przedstawimy 3 powody dlaczego powinniśmy wykonywać regularnie okresowe badania Instalacji.

1. Przede wszystkim jest to dokładnie opisane w prawie budowlanym oraz w normie a brzmi to następująco:
“Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacjielektrycznej i piorunowej” Dodatkowo stwierdzenie “nie rzadziej niż raz na 5 lat” precyzuje Polska Norma PN-HD 60364-6, która podaje wykaz obiektów, w których mogą być wymagane krótsze okresy.

2. Regularnie wykonując pomiary możemy sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznej w naszym obiekcie i w odpowiednim czasie zareagować jeżeli jakaś część istniejącej instalacji jest do naprawy. Jest jedna z również bardzo istotnych spraw.

3. Niewykonanie w odpowiednim terminie wymaganych przeglądów technicznych w domu jednorodzinnym skutkuje w przypadku szkody wynikłej np. z wady instalacji, możliwością odmowy przez Ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania.

Jeżeli chcielibyście żebyśmy wykonali dla Was takie pomiary to skontaktujcie się z nami.

Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół AFM Instalacje Elektryczne